Verkiezing Nieuwe Hoofdman

Op donderdag 02-06-2016 is de verkiezing voor een nieuwe Hoofdman gehouden.
De verkiezingsavond werd voorgezeten door de Burgemeester Leny Poppe-de Loof ofwel de Overhoofdman.
Er was veel belangstelling onder de leden, er waren 45 leden van de 56 leden.In de eerste stemronde moest iedereen aanwezig een naam op een briefje schrijven die daarna opgehaald werden. De Burgemeester las de naam voor en vroeg of deze persoon de functie aanvaarden waarop men Ja of Nee kon zeggen. Johan van Aert was als enigste die Ja heeft gezegd waarna de tweede stemronde , hier moest je opzetten of je het eens of oneens was dat Johan de nieuwe Hoofdman zou worden. Na het nakijken van de briefjes werd duidelijk dat dit voor niemand een probleem was en dus hadden we een nieuwe Hoofdman.Daarna werd de sjerp omgehangen door de Burgemeester en mocht Johan gelijk in functie.