Vissen bij de Heibaard.

Het was zondagmorgen 26 mei 2013 en het was droog weer.
De opkomst was zeer matig te noemen namelijk met 6 personen.
Het was desondanks toch een gezellige morgen geworden en er is ook wel wat vis gevangen.
Hopend zal er de volgende keer meer animo voor zijn.