Statuten & Reglement

Gilde Sint Jan heeft statuten en een huishoudelijk reglement.
Deze zijn in bezit van alle leden en kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van het Gilde.

Ook kunnen leden deze via onderstaande link raadplegen:

Statuten

Reglement