Rozen

Rozen

  • bij de rozen tellen de 15 en 16 die op de rotte-kaart worden geschoten
  • deze worden over het hele seizoen opgeteld, winnaar is die met hoogste aantal
  • bij gelijke stand aan einde seizoen wordt er gekampt

Kampen Rozen

  • men schiet hierbij 10 geldende schoten op de kaart
  • hierbij heeft men ook weer recht op 4 proefschoten
  • winnaar is die met het hoogste aantal rozen
  • bij gelijke stand schiet men weer 10 geldende schoten, nu zonder proef
  • is er dan nog geen winnaar, dan telt bij de volgende kaart alleen de 16 als roos
  • ook hierbij moet men de kaart achter laten staan