Voorjaarsvergadering & teerdag 2022

Op 24 maart jl. heeft de voorjaarsvergadering plaatsgevonden, met als belangrijkste onderdelen:
Wisseling in het bestuur:
Wij bedanken de bestuursleden die afscheid nemen: secretaris Ria van Bergen, penningmeester Pepijn Boer,  Knecht Theo Moerkens, 2e deken Kees van Bergen.
En wij verwelkomen de nieuwe bestuursleden: penningmeester Marc Siemons, 1e deken Ad de Hoon, secretaris Ilona van Doorn.

De komende 3 jaar vervult Gilde St. Jan de voorzittersfunctie van de Kring Baronie, deze taak zal worden uitgevoerd door Patrick Verhaard. 

Op 24 juni dit jaar houden we onze teerdag, dit is de dag van St. Jan, omdat de reguliere teerdag in januari niet heeft kunnen plaatsvinden. Indien u suggesties heeft voor de invulling van de teerdag, horen wij dit graag!

Op 29 mei wordt het Gemeentekoningschieten gehouden bij Het Anker. Meer informatie kunt u lezen op de website: Gemeentekoning Zundert. We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen ondersteunen bij dit evenement. 

    

 

KALENDER